تبریز - خبرگزاری مهر : متین کودکی 6 ساله که بدنش خاصیت مغناطیسی عجیبی دارد ...